Dokumentacje


 

Strona główna
SZKOLENIA
Dokumentacje
Szablony
Literatura
Tabele rozmiarów
Kontakt

         

DOKUMENTACJE, KALKULACJE,
ROZLICZENIA PRODUKCYJNE

Dokumentacje techniczne

Konieczne przy zlecaniu produkcji, przy certyfikacji wyrobów, sporządzaniu deklaracji zgodności (odzież robocza), w procedurze przetargowej (zamówienia publiczne i inne).

W zależności od specyfiki wyrobu i zapotrzebowania dokumentacja taka może zawierać następujące elementy składowe:

Graficzne przedstawienie wyrobu (zdjęcie, rysunek poglądowy, modelowy).
Opis wyrobu.
Zestawienie elementów składowych - szablonów konstrukcyjnych.
Opis wykonania.
Parametry techniczne - np. rodzaje szwów, szerokości szwów, gęstość ściegów, waga wyrobu opisy i próbki materiałów.
Normy zużycia surowców, dodatków ( dane do kalkulacji).
Rysunek wyrobu z oznaczeniem wymiarów.
Tabela wymiarów.
Wymagania jakościowe.
Sposób oznaczania i pakowania.
Certyfikaty i normy związane z wyrobem.


Dokumentacje techniczno-technologiczne

Przydatne w zakładach produkcyjnych – ustawianie taśm produkcyjnych, normowanie czasu pracy – akord indywidualny, zespołowy, nadzór nad produkcją, kontrola jakości, dane do kalkulacji wyrobu i właściwego ustalenia ceny.

Elementy składowe t.j w dokumentacji technicznej plus mini rozkładki z procentowym wyliczeniem wypadów i odpadów dokładny opis szycia z uwzględnieniem organizacji procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie (poszczególne operacje i rysunki) wskazówki dla kontroli jakości.

Kalkulacje kosztów produkcji wyrobów.

Sprawdzenie realnego kosztu produkcji, możliwość sprawdzenia opłacalności produkcji, zweryfikowania cen, ustalenia cen minimalnych itp.

Na podstawie danych dostarczonych przez firmę zlecającą, lub przeprowadzonych pomiarów określamy szczegółowe, lub przybliżone koszty produkcji poszczególnych wyrobów.
Wyniki mające wpływ na elementy składowe kalkulacji są przedstawiane w formie prezentacji, konsultowane z klientem, a następnie opracowywana jest szczegółowa kalkulacja dla poszczególnych asortymentów, lub grup wyrobów.


Rozliczenia produkcyjne

Dla kadry zarządzającej.

Prowadzimy doradztwo i szkolenia z zakresu nadzorowania i rozliczania produkcji w branży odzieżowej (planowanie, sporządzanie i monitorowanie zleceń produkcyjnych, rozliczanie surowców, akordowanie, dane do płac).
W opracowaniu komputerowa baza do monitorowania zleceń, rozliczania surowców i stawek akordowych – wszystko w jednym systemie od magazynu surowców po sprzedaż.
Nowoczesny i praktyczny system do naliczania akordu.


.

 

Foto 53KB
 

 

Foto 61KB

 
         
         

Wykonujemy konstrukcję odzieży, szablony dla krojowni i stopniowanie szablonów przy wykorzystaniu komputerowego systemu. Szkolenia. Dokumentacje technologiczne.